Praktyczna nauka jazdy samochodemw projekcie dla mieszkańców Rojewo

10 stycznia 2011

 Od najbliższego wtorku 15 uczestników projektu „Samochodem do nowej pracy Rojewo II edycja projektu”, rozpoczyna praktyczną naukę jazdy.

Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności w firmie Prywatna Szkoła Jazdy Tomasz Szymański z Kruszwicy. Przed każdym uczestnikiem 30 godzin nauki.

Uczestnicy proszeni są o indywidualne ustalanie godzin zajęć z instruktorami.

Życzymy owocnej nauki.

W galerii pierwsze zdjęcia z poznawania tajników prowadzenia samochodów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego