Przygotowania do pierwszego wyjazdu studyjnego w projekcie dla mieszkańców Rojewa

18 listopada 2010

 Trwają przygotowania do dwudniowego wyjazdu 20 osobowej grupy uczestników do gospodarstwa agroturystycznego.

Celem wyjazdu będzie poznanie tajników organizacji gospodarstw agroturystycznych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci udziału w wyjeździe u koordynatora lokalnego projektu. Planujemy, iż wyjazd odbędzie się w dniach 26 /27 listopada 2010. Uczestnikom zapewniamy transport, nocleg oraz wyżywienie. Szczegóły wyjazdu będą na bieżąco przekazywane zainteresowanym uczestnikom.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego