Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

9 maja 2018

Centrum Doskonalenia Zawodowego Paweł Kiliański w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy rozpoczęła realizację projektu „Stawiam na wiedzę – szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego”.

Projekt skierowany jest do:
– osób pracujących
– uczących się (pow. 18 roku życia)
– o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)
– bezrobotnych
– zamieszkujących powiat inowrocławski, mogileński, żniński i nakielski
– osób niepełnosprawnych

Oferujemy:
– wsparcie doradcy edukacyjno-zawodowego
– bezpłatne kursy zawodowe

Zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu na kurs
– posiłki w trakcie kursu

ZAPRASZAMY!!!

ZGŁOSZENIA:

Centrum Doskonalenia Zawodwe

ul. Solankowa 20/1

88-100 Inowrocław

tel.: 52 357 46 70

 

Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel. 52 357 62 15