Zapraszamy do udziału w projekcie

12 kwietnia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Inowrocław/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt
pn.: „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”, który ma na celu zwiększenie liczny miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

  • Należą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności,
  • Zamieszkują w mieście i gminie Inowrocław

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie. Usługi te będą realizowane
w dni powszednie oraz weekendy i święta, wg wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku. o pomocy społecznej.