Czekamy na osoby, które potrzebują wsparcia!

25 kwietnia 2018

Przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do projektu pn.: .: „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”

W ramach projektu świadczymy usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Sprowadzają się m.in. one do:

  • pomocy w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych,
  • opieki higienicznej,
  • zapewnienia kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym,
  • usług treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357 – 62 – 15

Centrum Usług Środowiskowych – 512- 852- 535, 697- 914 -048