Zapraszamy do udziału w projekcie

30 stycznia 2018

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze
w gminie Gniewkowo, który ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie: 

  • Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Niesamodzielnych
  • Zamieszkują tereny gminy Gniewkowo

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane