Zgłoś się do udziału w projekcie

22 lutego 2018

Fundacja Ekspert – Kujawy w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt „POGODNA JESIEŻ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo, który ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach projektu otrzymasz:

  • opiekę higieniczną oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  • usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku