Zgłoś się do udziału w projekcie

30 marca 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie: 

  • Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Niesamodzielnych
  • Zamieszkują tereny gminy Gniewkowo

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane