Poszukujemy opiekunów faktycznych

6 kwietnia 2018

Poszukujemy opiekunów faktycznych do projektu pn. .: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.  Dla opiekunów faktycznych zakładamy 40 godzinne szkolenie teoretyczno – praktyczne, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Udostępnimy opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie sfinansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia im funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego, w tym m.in. w szkoleniach i doradztwie w niniejszym zadaniu. Zapewnimy opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych oraz w zakresie poruszania się po rynku pracy. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych 722 156 677

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357 – 62 – 15