Cały czas poszukujemy osób do udziału w projekcie

11 stycznia 2018

Mowa tu osobach niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność  potrzebują wsparcia opiekuna/ opiekunki.

 Przypominamy, że zgłoszenie osoby może odbywać się samodzielnie przez osobę, która potrzebuje wsparcia, ale także przez osobę z najbliższego otoczenia: rodzinę sąsiada, znajomych.  Po wpłynięciu formularza do biura projektu lub CUŚ  i wstępnego zakwalifikowania uczestnika do projektu, pracownik specjalistyczny dotrze do miejsca zamieszkania osoby samodzielnej, aby przeprowadzić wywiad. W trakcie którego zapozna się z sytuacja rodzinna, zdrowotną i finansową rodziny.  Na podstawie wywiadu ustalony zostanie wymiar i zakres godzin pracy opiekuna/ opiekunki w środowisku.