Rekrutacja do projektu trwa …

25 stycznia 2018

Nadal prowadzimy rekrutację i zapraszamy osoby chętne …..

Nasz projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z III profilem pomocy i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym …

DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!!

Główne zadania projektu obejmują:

  • Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD),
  • Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe
  • Staże/praktyki zawodowe + stypendium stażowe
  • Pośrednictwo pracy.

 Z A P R A S Z A M Y !!!