REKRUTACJA UCZESTNIKÓW …

5 lutego 2018

W poprzednich miesiącach prowadziliśmy intensywną rekrutację do projektu i na ten moment jest, co raz więcej osób chętnych wziąć udział w naszym projekcie. W następnym tygodniu rozpoczną się pierwsze spotkania z doradcą zawodowym.

Osoby, jakie zgłaszają się do nas są w dużej mierze osobami biernymi zawodowo i osobami niepełnosprawnymi. Natomiast zgłasza się mało osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z III profilem pomocy. 

Dlatego apelujemy do mieszkańców powiatu chodzieskiego oraz wągrowieckiego i zapraszamy do zgłaszania się do nas osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i posiadających III profil pomocy.

  Z A P R A S Z A M Y !!!