Zrekrutowaliśmy 18 nowych uczestników projektu i ruszyło indywidualne doradztwo zawodowe.

14 lutego 2018

W poprzednich miesiącach prowadziliśmy intensywną rekrutację do projektu i udało nam się zrekrutować 18 nowych uczestników. Od 12 lutego ruszyły pierwsze indywidualne doradztwa zawodowe z nowo zrekrutowanymi Uczestnikami. Po indywidualnym doradztwie Uczestnicy będą mieli warsztaty z kompetencji miękkich tj.: „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” oraz „Warsztaty kompetencji na rynku pracy”.

Cieszymy się, że nowa grupa osób dołączyła do naszego projektu i będziemy mogli pomóc naszym Uczestnikom realizować ich cele zawodowe.

Natomiast nie zapominamy o dalszej rekrutacji i poszukiwaniu przede wszystkim osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w PUP i posiadają III profil pomocy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !