Ruszyły grupowe warsztaty ….

24 lutego 2018

Dziś rozpoczęły się warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” dla nowo zrekrutowanych 18 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: gr. 2 i gr. 3. Warsztaty są zaplanowane do 2 marca 2018 r. Jednakże harmonogram zawsze może ulec zmianie, z uwagi na jakieś nieprzewidziane sytuacje bądź na prośbę uczestników warsztatów. Warsztaty mają na celu wskazanie i uświadomienie uczestnikom ich predyspozycji zawodowych i osobowościowych, określenie ich motywacji do działania oraz nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej, sposobu radzenia sobie ze stresem oraz budowanie swojej samooceny.

Życzymy uczestnikom mile spędzonego czasu podczas nabywania kompetencji miękkich.