Ruszyły staże zawodowe …

1 kwietnia 2018

Od pierwszego dnia, miesiąca kwietnia 2018 roku 7 osób z naszych nowych uczestników projektu rozpoczęło staż zawodowy. Staż jest przewidziany na okres trzech miesięcy. Uczestnicy będą nabywali nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe. Mamy nadzieję, że wiedza jaką uczestnicy nabyli podczas uczestnictwa w warsztatach „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” oraz „Warsztaty kompetencji na rynku pracy” pomoże im odnaleźć się w nowych miejscach pracy. 

Życzymy uczestnikom owocnej nauki i pracy. Powodzenia!!!