Ostatnie wolne miejsca w projekcie …

10 kwietnia 2018

Rekrutacja w projekcie dobiega pomału końca … Zostało jeszcze parę wolnych miejsc… Zapraszamy do projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, które posiadają 3 profil pomocy.

DOŁĄCZ DO NAS i polepsz swoje życie !!!

Główne zadania projektu obejmują:

  • Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD),
  • Warsztaty kompetencji społeczno – zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe
  • Staże/praktyki zawodowe + stypendium stażowe
  • Pośrednictwo pracy