Zapraszamy Opiekunów faktycznych do udziału w projekcie

15 marca 2018

Zapraszamy  Opiekunów faktycznych do udziału w projekcie

 Fundacja Ekspert- Kujawy  w partnerstwie  z Gminą Inowrocław/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Inowrocławiu  realizuje projekt „ Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław „

 Projekt poza usługami opiekuńczymi  i specjalistycznymi usługami  kierowany jest do osób  niesamodzielnych,  ma również w swojej ofercie wsparcie dla opiekunów faktycznych

 Projekt obejmie wsparciem 20 opiekunów faktycznych –  osób niesamodzielnych z obszaru miasta i gminy Inowrocław, niebędącymi opiekunami zawodowymi, niepobierającymi wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.
Będą to osoby potrzebujące podniesienia swoich kompetencji w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Kryteria rekrutacji dotyczące opiekunów faktycznych:

–  W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z dochodem do 150% kryterium dochodowego.

– Kryteria obligatoryjne: opieka nad osobą niesamodzielną, zamieszkiwanie na obszarze realizacji projektu.

–  Kryteria pierwszeństwa: kobieta (+10 pkt), zamieszkiwanie na terenach wiejskich (+10 pkt), osoba bezrobotna (+10 pkt). Dla osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. – opiekunów faktycznych, będzie to oświadczenie o osobistym sprawowaniu nad osobą niesamodzielną, ze wskazaniem ew. stopnia pokrewieństwa.

W ramach projektu opiekunowie faktyczni objęci będą w ramach  Zadania 5: Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Zadanie JST z terenu  Gminy Inowrocław

 – w ramach Etapu 1 – Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia ,planujemy 40 godzinne szkolenie teoretyczno- praktyczne zwiększając umiejętności opiekunów faktycznych  w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,  dla 2 grup po 10 osób.  Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb opiekuna, który sprawuje opieką osoby z konkretnym typem niesamodzielności.

– Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych. Zapewnimy opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych oraz w zakresie poruszania się po rynku pracy. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 8 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

– Etap 3. Finansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania w społeczeństwie. Udostępnimy opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie sfinansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia im funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego, w tym m.in. w szkoleniach i doradztwie w niniejszym zadaniu.