Szukamy podmiotu ekonomii społecznej

20 marca 2018

W związku z brakiem podmiotu ekonomii społecznej, zamieściliśmy dnia 17.01.2018 na Bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe nr 1/2018/PJŻ/MGI. Nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe. Dlatego też po raz kolejny  zamieszczono dnia 15.02.2018 zapytanie ofertowe na bazie konkurencyjności  – zapytanie ofertowe nr 3/2018/PJŻ/MGI.
Na ww zapytanie  również nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie tj do dnia 19.03.2018.

Staramy się znaleźć  podmiot ekonomii społecznej   z  tzw „ wolnej ręki ”spełniający  jednocześnie wymagania założone  we wniosku o dofinansowanie, zapytaniu ofertowym.   W razie zgłoszeń  będziemy podejmować współpracę  na warunkach  zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego zamieszczonego w bazie konkurencyjności.