Opis projektu

28 czerwca 2018

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie
powiatu nyskiego. Projekt odpowiada na narastający problem starzenia się mieszkańców i niedostateczny poziom wsparcia opiekuńczego na terenie powiatu nyskiego.

Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez 4 zadania:

  • Zadanie 1. Organizacja środowiskowego centrum świadczenia usług
    opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych;
  • Zadanie 2. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania;
  • Zadanie 3. Usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowania osób niesamodzielnych;
  • Zadanie 4. Wsparcie opiekunów faktycznych;

Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2018r. – 31.12.2020r.