Wsparcie dla opiekunów faktycznych

12 lipca 2018

Zapraszamy opiekunów faktycznych do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”.

 Do projektu szukamy osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Oferujemy wsparcie opiekunom faktycznym – osób niesamodzielnych z obszaru miasta i gminy Inowrocław, niebędącymi opiekunami zawodowymi, niepobierającymi wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

Więcej informacji można uzyskać w Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 15 lub w Centrum Usług Środowiskowych ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, tel. 512 852 535, 697 914 048 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu tel. 52 355 58 59