Potrzebujesz opieki ze strony innych osób? My Ci ją zapewnimy!

18 maja 2018

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Gminą Gniewkowo/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny gminy Gniewkowo.

Osoby, które spełniają powyższe kryteria zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie.

Świadczymy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Centrum Usług Środowiskowych – tel. 722 156 677

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. 52 357  62  15