Świadczymy usługi opiekuńcze

7 czerwca 2018

Jesteś osobą niesamodzielną, zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkującą tereny gminy Gniewkowo?

Zgłoś się do projektu pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, w ramach którego świadczymy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zapewniamy opiekę osobom niesamodzielnym m.in.: 

  • opiekę higieniczną oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  • usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku

Po więcej informacji zapraszamy do Centrum Usług Środowiskowych –tel. 722 156 677 lub do Fundacji Ekspert-Kujawy – tel. 52 357  62  15