Czekamy na opiekunów faktycznych

27 czerwca 2018

Jesteś opiekunem faktycznym?

Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria zapraszamy do udziału w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”.

Dla opiekunów faktycznych zakładamy 40 godzinne szkolenie teoretyczno–praktyczne, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Zapewnimy opiekunom faktycznym poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych oraz w zakresie poruszania się po rynku pracy. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy.

 Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych 722 156 677

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. 52 357  62  15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – tel. 52 358 53 60