Zapraszamy osoby niesamodzielne

16 lipca 2018

Świadczymy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom niesamodzielnym, zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie, które zamieszkują na terenie gminy Gniewkowo.

Powyższe kryteria warunkują uczestnictwo w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”.

 W ramach projektu gwarantujemy:

  • opiekę higieniczną oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  • usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie określonym w Rozporządzeniu  Ministra

 Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku

Chętnych zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych 722 156 677

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. 52 357  62  15