Zasięgnij informacji o nowym projekcie

20 sierpnia 2018

Realizator projektu „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego” zaprasza w najbliższą środę tj. 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00 do sali numer 13 Fundacji Ekspert-Kujawy, przy ul. Dworcowej 65, 88-100 Inowrocław na spotkanie informacyjno-promocyjne.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców powiatu inowrocławskiego (z wyłączeniem miasta Inowrocławia).  Mowa tu o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, pierwszeństwo udziału mają osoby z III profilem pomocy. Do udziału w projekcie zapraszamy też osoby bierne zawodowo, które posiadają minimum jedną z przesłanek wykluczenia społecznego np.: korzystają ze wsparcia OPS, programu POPŻ, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.  

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu. Ponadto, spotkanie będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości dotyczących projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają wymagane kryteria będą mogły na miejscu wypełnić oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Kierownikiem projektu Anną Białką, tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl