Potrzebujesz pomocy w opiece nad osobą niesamodzielną?

6 sierpnia 2018

Jeśli potrzebujesz pomocy lub członek Twoje rodziny skorzystaj z usług opiekuńczych, które  świadczymy w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”. Oferujemy profesjonalne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. Wsparciem obejmujemy osoby niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują tereny miasta i gminy Inowrocław.

Uczestnikom projektu zapewniamy pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, m.in.: opiekę higieniczną, kontakt z rodziną i środowiskiem lokalnym, usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnację zaleconą przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu Fundacji Ekspert-Kujawy, przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu– tel. (52) 357 62 15 oraz w Centrum Usług Środowiskowych przy ul. Dubienka 2 w Inowrocławiu– tel. 512  852 535 lub 697  914  048.