Wśród Twoich bliskich jest osoba niesamodzielna?

15 sierpnia 2018

Wśród Twoich bliskich jest osoba niesamodzielna? Jeśli tak, możemy zaoferować Tobie szkolenie teoretyczno–praktyczne podnoszące kwalifikacje w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną. Oprócz tego oferujemy poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych oraz w zakresie poruszania się po rynku pracy.

Dla opiekunów faktycznych zakładamy 40 godzinne szkolenie teoretyczno – praktyczne, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych – tel. 722 156 677

 Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357  62  15

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – tel. (52) 358 53 60