Zgłoś się do udziału w projekcie. Czekamy właśnie na Ciebie!

28 czerwca 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt pn.: „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 130 uczestników, w tym 85 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat inowrocławski. Cel zostanie osiągnięty w okresie od 1.06.2018 roku do 31.12.2019 roku (w okresie 19 miesięcy realizacji projektu).

W ramach projektu otrzymasz:

Wsparcie indywidualne i/lub grupowe

  • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
  • aktywizacja społeczna-grupy wsparcia
  • integracja społeczna-animacja lokalna
  • poradnictwo prawne
  • szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe
  • doradztwo zawodowe
  • staże w zawodzie
  • pośrednictwo pracy

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem projektu Anną Białką,

tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl.