Zapraszamy do udziału w projekcie

10 lipca 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego” dofinansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby wykluczone społecznie, w tym min. 85 Kobiet zamieszkujących powiat inowrocławski. Założeniem projektu jest przyjęcie 52 osób  bezrobotnych z III profilem pomocy oddalenia, poza tym 20 osób  niepełnosprawnych.  Pozostałe osoby  mogą mieć status osoby  biernej zawodowo lub bezrobotnej z I i II profilem, muszą jednak mieć jeszcze jedną z przesłanek  wykluczenia społecznego.

Więcej informacji można uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl