Spotkanie dotyczące szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

27 sierpnia 2018

W związku z realizacją projektu pn.: „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”, dnia 27.08.2018 r. w Fundacji Ekspert-Kujawy, przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące udziału opiekunów faktycznych w wyżej wymienionym projekcie. Podczas spotkania omówione zostały zasady udziału w projekcie oraz możliwości w zakresie realizacji szkolenia podnoszącego kompetencje opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. W oparciu o wspólne ustalenia i przemyślenia zgodnie ustalono zakres tematów, które będą poruszane podczas szkolenia.