Zgłoś się do projektu „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”

11 września 2018

Przypominamy, że prowadzimy rekrutację do projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”. Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Gminy Inowrocław (z wyłączeniem miasta Inowrocław), Gminy Janikowo, Gminy Pakość, Gminy Gniewkowo, Gminy Dąbrowa Biskupia, Gminy Złotniki Kujawskie, Gminy Rojewo oraz Gminy Kruszwica.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy wymienionych powyżej gmin, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP – preferowane z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych posiadających I lub II profil oddalenia od rynku pracy lub biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i/lub grupowe:

  • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IPD)
  • aktywizacja społeczna-grupy wsparcia
  • integracja społeczna-animacja lokalna (wyjazdy integracyjne)
  • poradnictwo prawne
  • szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe (płatne stypendium szkoleniowe)
  • doradztwo zawodowe (tworzenie dokumentów m.in. CV i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą)
  • staże w zawodzie (4 – miesięczne)
  • pośrednictwo pracy

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem projektu Anną Białką, tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl.