Zgłoś się do udziału w projekcie!

20 września 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 130 uczestników wyżej wymienionego projektu.

Zgłoś się do nas jeśli:

 • zamieszkujesz na terenie Gminy Inowrocław (z wyłączeniem miasta Inowrocław), Gminy Gniewkowo, Gminy Janikowo, Gminy Pakość, Gminy Dąbrowa Biskupia, Gminy Złotniki Kujawskie, Gminy Rojewo, Gminy Kruszwica
 • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP (preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy)
 • jeśli posiadasz I lub II profil oddalenia od rynku pracy lub jesteś osobą bierną zawodowo, w takim przypadku musisz posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej

W ramach projektu oferujemy:

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IPD)
 • grupy wsparcia
 • wyjazdy integracyjne
 • poradnictwo prawne
 • szkolenia zawodowe (płatne stypendium szkoleniowe)
 • doradztwo zawodowe (tworzenie dokumentów m.in. CV i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą)
 • staże w zawodzie (4 – miesięczne)
 • pośrednictwo pracy

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem projektu Anną Białką, tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl.