Zapraszamy do udziału w projekcie

10 grudnia 2018

Pragniemy poinformować, że Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Dworcowej 65 realizuje szkolenia zawodowe w ramach projektu: „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Inowrocław (z wyłączeniem miasta Inowrocław), Gminy Gniewkowo, Gminy Janikowo, Gminy Pakość, Gminy Dąbrowa Biskupia, Gminy Złotniki Kujawskie, Gminy Rojewo, Gminy Kruszwica. W tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP – preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych posiadających I lub II profil oddalenia od rynku pracy lub biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i/lub grupowe: określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, aktywizacja społeczna-grupy wsparcia, integracja społeczna-animacja lokalna, poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe (płatne stypendium szkoleniowe), doradztwo zawodowe, staże w zawodzie (płatne stypendium stażowe), pośrednictwo pracy.

Szkolenia zawodowe są „szyte na miarę”, dopiero ocena potencjału w IPD określi celowość szkolenia danego uczestnika.

Więcej informacji można uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl