Informacje dotyczące szkolenia

10 września 2018

Pragniemy poinformować, że organizujemy szkolenie dla Opiekunów Faktycznych osób niesamodzielnych. Zakładamy 40h godzinne szkolenie, które będzie miało formę teoretyczno-praktyczną. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie Opiekunowi Faktyczni, którzy sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną, nie są zawodowymi opiekunami oraz nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Środowiskowych pod numerem telefonu: 722 156 677 lub w Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. 52 357  62  15.