Kolejne szkolenie za nami

18 grudnia 2018

W ramach projektu „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego” realizowaliśmy szkolenie pn. „Pozostały pracownik biurowy z obsługą kadrowo-płacową”. Szkolenie zakończyło się egzaminem, z którego wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywny wynik.

Pragniemy również poinformować, że cały czas prowadzimy rekrutację do projektu. Szkolenie są „szyte na miarę”, oznacza to, że dopiero ocena potencjału w IPD określi celowość szkolenia danego uczestnika.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP – preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych posiadających I lub II profil oddalenia od rynku pracy lub biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej.

Zapraszamy do kontaktu: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl