Rekrutacja do projektu

4 grudnia 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiat powiatu inowrocławskiego”.

W ramach projektu możesz wziąć udział w szkoleniach, za które przysługuje stypendium szkoleniowe, w stażu za które również płatne jest stypendium. Oprócz tego oferujemy określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IPD), grupy wsparcia, wyjazdy integracyjne, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Jeśli zamieszkujesz na terenie powiatu inowrocławskiego oraz jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP zgłoś się do nas. Preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych posiadających I lub II profil oddalenia od rynku pracy lub biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej

Zapraszamy do kontaktu: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl