Rozpoczęły się ostatnie warsztaty grupowe dla nowych uczestników projektu …

18 czerwca 2018

Dziś rozpoczęły się kolejne warsztaty z kompetencji miękkich tj.: „Warsztaty kompetencji na rynku pracy”. Warsztaty mają na celu nauczenie uczestników efektywnego wyszukiwania i analizowania ofert pracy, prawidłowego opracowywania dokumentów aplikacyjnych. Na warsztatach Uczestnicy będą aktywnie przechodzić scenki z rozmów kwalifikacyjnych, aby prawidłowo umieli zaprezentować swoją autoprezentację. Podczas trwania warsztatów Uczestnicy w między czasie będą mieli również indywidualne spotkania z psychologiem oraz Grupy wsparcia, aby popracować nad swoją samooceną, akceptacją siebie i otoczenia. Jak również, aby rozwiązać jakieś konflikty, jeśli takie występują u danej osoby, które są przyczyną braku pracy i bycia aktywnym na rynku pracy.