Usługi specjalistyczne

15 listopada 2018

W ramach projektu „ POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” oferujemy także specjalistyczne usługi opiekuńcze, które będą świadczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześnie 2005 roku. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej.

Po więcej informacji zgłoś się do:

Centrum Usług Środowiskowych 722 156 677

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. 52 357  62  15