Skorzystaj z bezpłatnej opieki wykwalifikowanych specjalistów.

11 stycznia 2019

W ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” powstanie 18 nowych miejsc świadczących usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.

Będą one sprowadzały się do:

  • pomocy w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych,
  • opieki higienicznej,
  • zapewnienia kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym,
  • usług treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.