Jesteś osobą niesamodzielną? Potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach? Zgłoś się do nas!

13 lutego 2019

W ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” otrzymasz:

  • pomoc w zaspokajaniu  codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zapewnienie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym,
  • usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnację zalecone przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r