Zapraszamy do udziału w projekcie!

10 maja 2019

Celem proj. jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych
(18 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi), które obejmą wsparciem w ramach projektu 111 osób niesamodzielnych oraz wsparcie 30 opiekunów
faktycznych. W wyniku realizacji proj. nastąpi przyrost miejsc świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do aktualnej działalności Wnioskodawcy w zakresie usług opiekuńczych. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2020 r., wsparciem objęte zostaną osoby zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego.
Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez 5 zadań :
1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gostyńskim
2. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w powiecie gnieźnieńskim
3. Centrum Usług Środowiskowych w Gostyniu
4. Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie
5. Teleopieka.