Młodzieżowy Klub Edukacyjny przy Fundacji Ekspert – Kujawy

11 lutego 2019

„Młodzieżowy Klub Edukacyjny przy Fundacji Ekspert – Kujawy” zaprasza na dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w projekcie.
W ramach projektu przewidziane są:

  • indywidualne rozmowy z trenerem kompetencji społecznych,
  • bezpłatne zajęcia językowe,
  • warsztaty z trenerem kompetencji społecznych,
  • zajęcia komputerowe z programowania,
  • animacje lokalne.

Projekt jest realizowany w okresie od lutego do listopada 2019 i obejmuje swym zasięgiem osoby zamieszkałe na terenie Inowrocławia.
Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (tj. od 6/7 lat do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (20 osób), która jest zagrożona wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie.
Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród 20 dzieci i młodzieży z Inowrocławia, która jest zagrożona wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie, poprzez objecie tej grupy wsparciem w postaci opieki klubu młodzieżowego, tworzonego przy Fundacji Ekspert – Kujawy.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 1 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku i będzie prowadzona w Fundacji Ekspert-Kujawy, mieszczącej się przy ulicy Dubienka 2 w Inowrocławiu. Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 52 357 62 15 oraz mailowo: fundacja@ekspert-kujawy.pl.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich pt. „Młodzieżowy Klub Edukacyjny przy Fundacji Ekspert – Kujawy”
Całkowita wartość projektu: 52 631,58 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł
Wkład własny: 2 631,58zł
Okres realizacji projektu: 01/02/2019 – 30/11/2019