Rekrutacja trwa

5 listopada 2018

 W chwili obecnej rekrutujemy na szkolenia zawodowe dla mieszkańców Inowrocławia bezrobotnych zarejestrowanych z III profilem,osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, korzystające z opieki społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach projektu oferujemy:

W ramach projektu oferujemy wsparcie indywidualne i/lub grupowe:

– określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej,

– aktywizacja społeczna – grupa wsparcia,

– poradnictwo prawne

– szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje /kompetencje zawodowe,

– doradztwo zawodowe,

– staże zawodowe,

– pośrednictwo pracy

– stypendium szkoleniowe,

– stypendium stażowe,

– zwrot kosztów dojazdu.

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja Ekspert – Kujawy

Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel. (052)-357-62-15