Praktyka

18 lutego 2019

Uczestniczki szkolenia ” Opiekun osoby niesamodzielnej” rozpoczęły praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Panią życzymy zdobycie cennej praktyki połączonej z nabytą wiedzą teoretyczną, zadowolenia  i owocnej współpracy  z podopiecznym.