Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cen rynkowych – Gniezno

2 października 2018

W związku z realizacją projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” od listopada 2018 r. realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Fundacja Ekspert-Kujawy w ramach rozeznania cen rynkowych na wynajem lokalu wraz z mediami i obsługą dla celów prowadzenia Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie w ramach wyżej wymienionego projektu.

PONIŻEJ ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA CEN RYNKOWYCH

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cen rynkowych

Formularz