Zapraszamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie

10 czerwca 2019

Logo UE kujawsko-pomorskie

Jesteś osobą niesamodzielną, należącą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności
oraz zamieszkującą teren powiatu żnińskiego?

Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie,

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach projektu osoby niesamodzielne zostaną objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania). Usługi na rzecz podopiecznych będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Chciałbyś wziąć udział w naszym projekcie? Zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357 – 62 – 15

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa – tel. 602 790 291