Szacowanie wartości zamówienia na pracownika specjalistycznego …

17 grudnia 2018

Zapraszamy do składanie ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na pracownika specjalistycznego o profilu medycznym / socjalnym w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”.

SZACOWANIE Z ZAŁĄCZNIKIEM

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny