Wolne miejsca w projekcie

17 czerwca 2019

Mamy jeszcze wolne miejsca w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”, dlatego też zachęcamy do zgłoszeń mieszkańców powiatu inowrocławskiego. W projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby z terenu powiatu inowrocławskiego – z wyłączeniem miasta Inowrocław w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub korzystają z OPS. Uczestnicy będą brali udział w różnych formach wsparcia, począwszy od spotkań z doradcą zawodowym, po szkolenia, staże i spotkania z pośrednikiem. Oprócz tego organizować będziemy wyjścia integracyjne, wypłacamy również zwrot kosztów dojazdu za część form wsparcia. Płacimy również stypendia szkoleniowe i stażowe. Na zgłoszenia czekamy w Fundacji Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357-62-15.