Kompletujemy osoby na szkolenie

16 kwietnia 2019

Cały czas kompletujemy Opiekunów Faktycznych do drugiej grupy szkoleniowej w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w mieści i gminie Inowrocław”. Na szkolenie zapraszamy osoby pełniące funkcję Opiekuna Faktycznego osób niesamodzielnych. Szkolenie odbywać się będzie w Inowrocławiu i będzie miało wymiar 40 – godzinny. Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenia przyjmujemy w Fundacji Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-62-15