Opiekunki/opiekunowi poszukiwani

7 maja 2019

W związku z realizacją projektu, w ramach którego świadczymy usługi opiekuńcze poszukujemy osób do pracy opiekunek/opiekunów osób niesamodzielnych. Usługi opiekuńcze świadczone są w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta. Usługi odbywają się w domu osoby niesamodzielnej. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Skontaktujemy się wyłącznie z osobami spełniającymi poniższe kryteria:

osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

lub

osoby posiadające doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Więcej informacji można uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-62-15